93-310-27-68

Martes - Sabado

13-30 - 15:30

20:30 - 22:30

Agosto - Cerrado

 

 

 


     Carta de temporada

La nostra carta combina per una banda, plats de sempre del nostre restaurant, amb plats que han passat de recomanacions a carta, encara que la majoria són plats de productes de temporada i de km 0 que anem canviant en funció del que trobem als mercats.

 


Nuestra carta combina por un lado, platos de siempre de nuestro restaurante, con platos que han pasado de recomendaciones a carta, aunque la mayoría de ellos son platos de productos de temporada y de km 0 que vamos cambiando en función de lo que encontramos en los mercados.

 


Our menu combines traditional dishes from our restaurant, with dishes that have gone from recommendations to menu, although most of them are seasonal products and km 0 dishes that we change depending on what we find in the markets.